Tagdíj

Az elmúlt évek pozitív pályázati időszakát szeretnénk továbbra is fenntartani. A pályázatokban való részvétel elengedhetetlen feltétele az önrész biztosítása. Folyamatos fejlődés biztosítása érdekében módosítottuk eddigi tagdíjbefizetési módszerünket, és egyszerűsítettük le.

Minden egyesületi tagnak tagdíj befizetési kötelezettsége van. A tagdíj mértéke: 1000 Ft/hó. A közgyűlés határozata alapján az alábbi módon:

(8)/(10). “A tagdíj félévente a rendes tagok vonatkozásában 6.000,- Ft, melyet belépéskor; illetve minden év október 20-ig (Június-December 6 hónap) illetve április 20-ig (Január- Június 6 hónap) kell az egyesület számlájára megfizetni.”

Az egyesület számlaszáma: MagnetBank 16200247-10002852

Közlemény rovatba kérjük feltüntetni a tag nevét, szakosztályát és korosztályát. (pl. Minta Pál, íjászat, U7)
Csak ebben az esetben tudjuk beazonosítani a befizetőt.

Kérjük aki teheti banki átutalással teljesítse a befizetést!

Köszönjük